Word nu online lid en ontvang de (Jeugd)VISpas!

1. Leveringsvoorwaarden VISpas:

www.vispas.nl

Met de aanschaf van een VISpas wordt u automatisch lid van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportverenging. De VISpas is persoonsgebonden en vormt samen met de Lijsten van viswateren de schriftelijke toestemming om ergens te mogen vissen.

Direct geldig voor het lopende kalenderjaar

Indien u online visdocumenten (VISpas, Nachtvis-/ derdehengeltoestemming of Kleine VISpas) bestelt, ontvangt u direct een bevestigingsmail. Voor de VISpas, de Nachtvistoestemming en Derde hengeltoestemming ontvangt u na betaling direct digitaal een voorlopige toestemming. Deze is direct geldig. Het definitieve document wordt u binnen 4 weken opgestuurd. Bestelt u een Kleine VISpas dan ontvangt u deze binnen 2 weken.

Leden die een VISpas hebben besteld, en hiervoor een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL) hebben ontvangen, kunnen de status van hun bestelling bekijken op www.vispas.nl via "status aanvraag" of via www.wanneerkomtmijnvispas.nl

Het lidmaatschap van de VISpas is een kalenderjaar geldig, dit betekent dat het lidmaatschap ingaat van 1 januari t/m 31 december van een jaar. Rechtsboven op de VISpas staat het jaartal. Het lidmaatschap wordt jaarlijks vooruit betaald. De hoogte van de contributie kan per vereniging verschillen en is tijdens de bestelling vooraf in te zien. De sportvissers die een Kleine VISpas hebben besteld ontvangen eind november van Sportvisserij Nederland een acceptgiro voor betaling van de Kleine VISpas. Als zij deze tijdig betalen ontvangen zij voor 1 januari van het nieuwe jaar hun Kleine VISpas.

Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 oktober en dit kan alleen bij uw eigen hengelsportvereniging. De gegevens van uw vereniging kunt u vinden op de voorkant van uw VISpas of via www.vispas.nl ->zoek vereniging. Bij tijdige opzegging blijft u lid tot het einde van het lopende kalenderjaar. Het restant van de betaalde contributie over het lopende kalenderjaar wordt niet terugbetaald door de vereniging of Sportvisserij Nederland. De aan het lidmaatschap gekoppelde VISpas-producten en -diensten kunnen komen te vervallen per 1 januari van het opvolgende jaar.

Betalen via Internet

- Bij aankopen via deze website weet u precies wat u koopt en wat u daarvoor betaalt. De prijs die bij de aanbieding vermeldt staat, is net als in de winkel een totaalprijs. Eventuele verzendkosten worden apart vermeld. - Administratieve fouten worden zo snel mogelijk gecorrigeerd.

Privacy gegarandeerd

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Lees voor meer informatie onze Privacy Statement.

2. Gebruiksvoorwaarden VISpas

De houder van de VISpas dient zich te houden aan de hierna genoemde voorwaarden en de wettelijke regels. Het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder schriftelijke toestemming (vergunning) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet 1963. Alle voorwaarden staan opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse viswateren, behorende bij de VISpas. Deze zijn online beschikbaar: lijst van wateren